BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3G’ye üç tek­lif

3G’ye üç tek­lif

Cep te­le­fo­nuy­la gö­rün­tü­lü ko­nuş­ma im­ka­nı ve­re­cek olan Üçün­cü Ne­sil (3G) iha­le­si bu­gün ya­pı­lı­yor.Cep te­le­fo­nuy­la gö­rün­tü­lü ko­nuş­ma im­ka­nı ve­re­cek olan Üçün­cü Ne­sil (3G) iha­le­si bu­gün ya­pı­lı­yor. Dev­le­tin ka­sa­sı­na yak­la­şık 1 mil­yar do­lar bı­ra­ka­cak iha­leye şartname alan GSM ope­ra­tö­rü Turk­cell, Vo­da­fo­ne ve Ave­a ka­tı­la­cak. İhaleye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleşecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT