BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı Vak­fı’ndan 1 mil­yon YTL hi­be

Sa­ban­cı Vak­fı’ndan 1 mil­yon YTL hi­be

Sa­ban­cı Vak­fı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve­ya di­ğer kâr ama­cı güt­me­yen ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan “ka­dın”, “genç­lik” ve “en­gel­li­ler” ala­nın­da ha­zır­la­na­cak pro­je­le­re, top­lam 1 mil­yon YTL’lik hi­be ve­re­cek.Sa­ban­cı Vak­fı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve­ya di­ğer kâr ama­cı güt­me­yen ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan “ka­dın”, “genç­lik” ve “en­gel­li­ler” ala­nın­da ha­zır­la­na­cak pro­je­le­re, top­lam 1 mil­yon YTL’lik hi­be ve­re­cek. En çok 18 ay­lık pro­je­le­re des­tek ve­re­cek­le­ri­ni ve des­tek­le­rin de en az 100 bin, en çok 300 bin YTL ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Sa­ban­cı Vak­fı Ge­nel Mü­dü­rü Hüs­nü Pa­ça­cı­oğ­lu, “Hi­be prog­ra­mın­da 5 yıl son­ra her yıl 5 mil­yon YTL ve­re­bi­le­cek nok­ta­ya gel­mek is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT