BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ay­fer 6486433 Gür­bey 5097570 Si­te­ler 5096381 BAĞ­CI­LAR: De­niz 6348769 De­va 5501716 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ar­da 5535814 Met­ro 4416463 Sa­fa 6420887 Sev­da 6545252 Öz­lem 5512839 BA­KIR­KÖY: Dört­kar­deş 5423123 Pı­nar 5593705 Yü­cel 5716905 Hi­jen­ya 5743082 Emi­ne 6625366 BAY­RAM­PA­ŞA: Şa­hin 6743389 Ye­ni 6491966 BE­ŞİK­TAŞ: Ar­na­vut­köy 2635698 Ben­gi 2367643 Ez­gi 3244192 Ay­fer 2366276 BE­YOĞ­LU: Sıh­hat 2921811 Ör­nek­te­pe Di­lek 2207381 Şa­hin­ler 2505430 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: 3.Cad­de 6080026 Emek 8721999 Me­ral 8553994 Mü­ge 6893000 Ya­şam 8810043 Mi­mar­si­nan 8835490 Yi­ğit 8610772 Öz­lem 8524079 Atak­lı 6206884 ÇA­TAL­CA: Sağ­lık 7893605 Duy­gu 7713445 EMİ­NÖ­NÜ: Ye­ni 5175913 ESEN­LER: Ha­va­ala­nı 4302413 Ye­ni Sağ­lık 6113816 EYÜP: Şi­fa 6131331 Mel­tem 3220488 FA­TİH: İs­tan­bul 5860868 Mu­rat 5850548 Ni­hal 5296342 Şi­fa­nur 5211006 Ye­şil Do­ğa 5211282 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ih­la­mur 6494857 Me­lek­nur 5357898 Sağ­lık 5978767 İs­tan­bul 6505407 Sol­maz 4974299 Mer­kez 5943072 GÜN­GÖ­REN: Ay­nur 5061549 Ha­yat 6454449 Ba­şak 4811774 KA­ĞIT­HA­NE: Sa­fa 2318163 Meh­met­çik 2645260 Nil­gün 2642873 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Dinç­ler 4877489 Ha­cer 6968412 Ha­yat 5806137 Sul­tan 5808821 Nu­ran 6983170 SA­RI­YER: Mer­kez 2775163 Su­lar 2710344 Sİ­LİV­Rİ: Gü­nay 7274828 Sön­mez 5095556 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa 2893188 Oğuz Ka­ğan 2131140 Arı 2489622 Şiş­li Ful­ya 2968733 ZEY­TİN­BUR­NU: Bal­kan 6652160 Enes 4166657 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 De­niz 3823878 Halk 3518432 Ada 3814775 BEY­KOZ: Ece 6800658 Gü­müş­su­yu 3312077 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Sun­gur­lar 3614501 Ye­ni Gü­ven 3615095 Al­pay 3852069 Do­ğa 3384438 Göz­te­pe 5667575 Park 3566659 Sön­mez 3570527 Ey­lül 5507175 Me­li­sa 3472609 Se­nur 3455821 Müj­dem 5725295 Pı­nar 6610503 KAR­TAL: Yek­ta 4598681 Tü­lin 3893636 Kur­fa­lı 3771331 Nu­ral 5611362 Ekin 3778455 Ha­yat 3892234 Na­moğ­lu 4753385 MAL­TE­PE: Ha­yat 4212160 Ça­re 5182993 Ir­mak 3711653 PEN­DİK: Göz­da­ğı 3799559 Mar­tı 3927245 Kork­maz 3978694 Sa­pan­bağ­la­rı 3909358 SUL­TAN­BEY­Lİ: Sul­tan­be­yi 3984379 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Ça­yı­roğ­lu 7115066 TUZ­LA: Bar­ba­ros 4468128 Nes­rin 4230233 ÜM­RA­Nİ­YE: De­ve­li 4669364 Ma­ve­ra 6118873 Hu­zur 6218365 Kö­ker 6417406 Yıl­maz 6323386 San­tral 3359813 Gün 6610906 ÜS­KÜ­DAR: Ki­raz 3186907 Mu­rat 3215075 Öz­ka­ya 3160473 Bağ­lar­ba­şı 3412574 Ka­nat 3914849 Uy­gun 3270713
Kapat
KAPAT