BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memleketten HABER VAR

Memleketten HABER VAR

Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­h-oğ­lu ile İr­fan Öz­fa­tu­ra il il dolaşıp, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, onların dert­le­ri­ni dinledi. “Eko­no­mi na­sıl, ge­çi­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?” di­ye sor­du. Ne­le­ri ko­nuş­tuk­la­rı­nı ve sı­kın­tı­la­rı­nın ne olduğunu bi­rin­ci ağız­dan öğrendi.YENİ YAZI DİZİSİ Memleketten HABER VAR Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu ile İr­fan Öz­fa­tu­ra il il dolaşıp, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, onların dert­le­ri­ni dinledi. “Eko­no­mi na­sıl, ge­çi­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?” di­ye sor­du. Ne­le­ri ko­nuş­tuk­la­rı­nı ve sı­kın­tı­la­rı­nın ne olduğunu bi­rin­ci ağız­dan öğrendi. Fa­ki­hoğ­lu ve Öz­fa­tu­ra, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de kri­zi sor­du, gö­rüş­le­ri­ni al­dı. Hal­kın kriz­den ne ka­dar et­ki­len­di­ği­ni ye­rin­de gör­dü. Ana­do­lu’yu ka­rış ka­rış ge­zen ar­ka­daş­la­rı­mız, edin­di­ği iz­le­nim­le­ri siz oku­yu­cu­la­rı­mız­la pay­la­şa­cak. PA­ZAR­TE­Sİ BAŞ­LI­YO­RUZ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT