BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

E­u­ro­le­a­gu­e C G­ru­bu’n­da 5. ma­çın­da İ­tal­ya’nın Lot­to­ma­ti­ca Ro­ma ta­kı­mıy­la kar­şı­la­şan Fe­ner­bah­çe Ül­ker, sa­lon­dan 76-67 mağ­lup ay­rıl­dıE­u­ro­le­a­gu­e C G­ru­bu’n­da 5. ma­çın­da İ­tal­ya’nın Lot­to­ma­ti­ca Ro­ma ta­kı­mıy­la kar­şı­la­şan Fe­ner­bah­çe Ül­ker, sa­lon­dan 76-67 mağ­lup ay­rıl­dı İ­KİN­Cİ YE­NİL­Gİ­Sİ E­u­ro­le­a­gu­e C G­ru­bu’n­da Fe­ner­bah­çe Ül­ker, 5. haf­ta mü­ca­de­le­sin­de İ­tal­ya’nın Lot­to­ma­ti­ca Ro­ma ta­kı­mı­na 76-67 mağ­lup ol­du. F.Bah­çe ma­çın ilk pe­ri­yo­du­nu Lot­to­ma­ti­ca Ro­ma ö­nün­de 19-14 ge­ri­de ta­mam­la­dı. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler i­kin­ci çey­rek­te far­kı in­dir­me­ye ça­lış­sa da son da­ki­ka­lar­da ye­di­ği bas­ket­ler­le ilk ya­rı 37-30 Ro­ma’nın üs­tün­lü­ğüy­le so­na er­di. Ü­çün­cü bö­lüm­de de Ro­ma üs­tün­lü­ğü var­dı ve pe­ri­yo­du 54-45 ön­de ta­mam­la­dı. Ro­ma, son pe­ri­yot­ta i­se ba­sit ha­ta­lar ma­çın so­nu­cu­nu be­lir­le­di: 76-67. Oy­na­dı­ğı 4 maç­ta, 3 ga­li­bi­yet a­la­rak se­zo­na çok i­yi bir gi­riş ya­pan tem­sil­ci­miz, bu so­nuç­la E­u­ro­le­a­gu­e’de 2. mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı. SA­LON: Pa­la­Lot­to­ma­ti­ca HA­KEM­LER: La­za­ros Vo­re­a­dis *** Gr­ze­gorz Bac­hans­ki *** Ma­tej Bol­ta­u­zer *** RO­MA: Gig­li ** 4 Be­ci­ro­vic *** 11 Hut­son **** 26 Jen­nings ** 5 De La Fu­en­te ** 11 B­re­zec ** 7 Al­lan Ray * 2 Ib­ra­him Ja­a­ber ** 2 Ga­bi­ni ** 8 F.BAH­ÇE: G­re­en ** Mir­sad *** 21 Ö­mer O­nan ** 2 Ra­sim ** 6 Se­mih ** 5 Mr­sic *** 9 Vid­mar ** 2 E­nes * O­ğuz ** 10 S­mith ** 9 P­reld­zic ** 3 ­İLK YA­RI: 37-30 (Ro­ma le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 19-14, 18-16, 17-15, 22-22
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT