BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­cı a­day­la­rı çi­çek aç­tı!

Ha­cı a­day­la­rı çi­çek aç­tı!

Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan hac­ca git­mek için Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’na ge­len ha­cı aday­la­rı, il­ginç gö­rün­tü­ler oluş­tu­ru­yor.> Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan hac­ca git­mek için Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’na ge­len ha­cı aday­la­rı, il­ginç gö­rün­tü­ler oluş­tu­ru­yor. Özel şir­ket­ler­le hac­ca gi­den ba­zı ka­fi­le­ler bir­bir­le­ri­ni kay­bet­me­mek için baş­la­rı­na gül ta­kı­yor. Be­yaz hac kı­ya­fet­le­ri­ni sa­rı gül­ler­le be­ze­yen ha­cı aday­la­rı, Ba­lı­ke­sir’in Gö­nen il­çe­sin­den ge­lip Suu­di Ara­bis­tan’a git­ti. 164 ki­şi­lik ka­fi­le­de özel­lik­le ba­yan ha­cı aday­la­rı­nın kay­bol­ma­ma­sı için ba­şör­tü­le­ri­ne tak­tık­la­rı sa­rı gül­ler her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT