BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­kis­tan’a 4 KOR­VET ­sa­ta­ca­ğız

Pa­kis­tan’a 4 KOR­VET ­sa­ta­ca­ğız

Pa­kis­tan’ın Ka­ra­çi ken­tin­de dü­zen­le­nen 5’in­ci Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fua­rı’na (IDE­AS 2008) ka­tı­lan Türk fir­ma­la­rı, ürün­le­ri­ni ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra ta­nıt­ma im­ka­nı bu­lu­yor.Pa­kis­tan’ın Ka­ra­çi ken­tin­de dü­zen­le­nen 5’in­ci Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fua­rı’na (IDE­AS 2008) ka­tı­lan Türk fir­ma­la­rı, ürün­le­ri­ni ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra ta­nıt­ma im­ka­nı bu­lu­yor. MİL­GEM (Mil­li Ge­mi) Pro­je­si kap­sa­mın­da ge­liş­ti­ri­len Tür­ki­ye’nin ilk kor­vet sı­nı­fı sa­vaş ge­mi­si­nin, Pa­kis­tan De­niz Kuv­vet­le­ri’ne te­da­ri­ki ko­nu­sun­da ye­ni iş bir­li­ği baş­lı­yor. Bu kap­sam­da Pa­kis­tan’a 4 kor­vet ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT