BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İs­veç dur­du Hin­dis­tan ya­vaş­la­dı

İs­veç dur­du Hin­dis­tan ya­vaş­la­dı

Dün­ya eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi ül­ke­ler­den olan Hin­dis­tan eko­no­mi­si, üçün­cü çey­rek­te yüz­de 7.6 bü­yü­dü. Bu ül­ke, ikin­ci çey­rek­te yüz­de 7.9, üçün­cü çey­rek­te yüz­de 9.3 bü­yü­müş­tü.Dün­ya eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi ül­ke­ler­den olan Hin­dis­tan eko­no­mi­si, üçün­cü çey­rek­te yüz­de 7.6 bü­yü­dü. Bu ül­ke, ikin­ci çey­rek­te yüz­de 7.9, üçün­cü çey­rek­te yüz­de 9.3 bü­yü­müş­tü. Av­ru­pa’nın önem­li eko­no­mi­le­rin­den İs­veç eko­nomi­si de yı­lın üçün­cü çey­re­ğin­de yüz­de 0.1 kü­çül­dü. Yı­lın ikin­ci çey­re­ğin­de de yüz­de 0.1 kü­çü­len İs­veç böy­le­ce dur­gun­lu­ğa gir­miş ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT