BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP mitinginde kavga: 6 yaralı

DTP mitinginde kavga: 6 yaralı

DTP’nin Ar­da­han mi­tin­gin­de çı­kan o­lay­lar­da 1’i po­lis 6 ki­şi ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Sa­bah sa­at­le­rin­de Ar­da­han’a ge­len DTP mil­let­ve­kil­le­ri, Kong­re Cad­de­si’n­de­ki mi­ting a­la­nı­na git> AR­DA­HAN İ­HA DTP’nin Ar­da­han mi­tin­gin­de çı­kan o­lay­lar­da 1’i po­lis 6 ki­şi ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Sa­bah sa­at­le­rin­de Ar­da­han’a ge­len DTP mil­let­ve­kil­le­ri, Kong­re Cad­de­si’n­de­ki mi­ting a­la­nı­na git­ti. Bu­ra­da­ki mi­ting­de DTP Van Mil­let­ve­ki­li Fat­ma Kur­tu­lan’ın ko­nuş­ma yap­tı­ğı es­na­da, çev­re­de top­la­nan­lar­la mi­ting a­la­nın­da­ki­ler a­ra­sın­da söz­lü sa­taş­ma ya­şan­dı. DTP’li­le­re tep­ki gös­te­ren g­rup, mi­ting a­la­nın­da­ki mil­let­ve­kil­le­ri­ni çü­rük do­ma­tes yağ­mu­ru­na tut­tu. DTP’li­le­rin de kar­şı­lık ver­me­siy­le o­lay­lar tır­man­dı. Po­lis ba­ri­ka­tı­nı a­şa­rak mi­ting a­la­nı­na gi­ren g­rup i­le a­lan­da­ki 100 ka­dar DTP’li a­ra­sın­da çı­kan taş­lı so­pa­lı ça­tış­ma­da bi­ri po­lis 6 ki­şi ya­ra­lan­dı. Po­lis, tak­vi­ye e­ki­bin de gel­me­siy­le o­lay­la­rı güç­lük­le ön­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT