BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mec­lis lo­kan­ta­sı re­ko­ra koş­tu

Mec­lis lo­kan­ta­sı re­ko­ra koş­tu

Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler par­ti­le­re zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nı ar­tı­rın­ca, TBMM’de­ki mil­let­ve­ki­li lo­kan­ta­sı da re­kor kır­dı. Sa­de­ce mil­let­ve­ki­li lo­kan­ta­sın­da bir gün­de tam 2 bin 73 ki­şi ye­mek ye­di.Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler par­ti­le­re zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nı ar­tı­rın­ca, TBMM’de­ki mil­let­ve­ki­li lo­kan­ta­sı da re­kor kır­dı. Sa­de­ce mil­let­ve­ki­li lo­kan­ta­sın­da bir gün­de tam 2 bin 73 ki­şi ye­mek ye­di. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı, be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği, il ge­nel mec­lis üye­li­ği ve hât­tâ muh­tar­lık gi­bi gö­rev­le­re ta­lip olan­lar, şim­di­den mil­let­ve­ki­li, ba­kan­lar ve par­ti yö­ne­ti­ci­le­riy­le gö­rü­şe­rek ku­lis yap­ma­ya baş­la­dı. Lo­kan­ta­da nor­mal dö­nem­ler­de gün­de or­ta­la­ma bin 100 ki­şi ye­mek yer­ken, bu gün­ler­de bu sa­yı ne­re­dey­se iki­ye kat­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT