BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ra­nan es­ki ban­ka­cı A­lan­ya’da ele geçti

A­ra­nan es­ki ban­ka­cı A­lan­ya’da ele geçti

“Ban­ka­lar Ka­nu­nu’na Mu­ha­le­fet ve zim­me­te pa­ra ge­çir­mek” suç­la­ma­la­rıy­la yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me ta­ra­fın­dan hak­kın­da ya­ka­la­ma em­ri çı­ka­rı­lan es­ki ban­ka­cı, An­tal­ya’nın A­lan­ya il­çe­sin­de ya­ka­lan­dı.“Ban­ka­lar Ka­nu­nu’na Mu­ha­le­fet ve zim­me­te pa­ra ge­çir­mek” suç­la­ma­la­rıy­la yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me ta­ra­fın­dan hak­kın­da ya­ka­la­ma em­ri çı­ka­rı­lan es­ki ban­ka­cı, An­tal­ya’nın A­lan­ya il­çe­sin­de ya­ka­lan­dı. A­lı­nan bil­gi­ye gö­re, po­li­sin yap­tı­ğı yol kont­ro­lü sı­ra­sın­da kim­lik bil­gi­le­ri sor­gu­la­nan es­ki ban­ka ça­lı­şa­nı A.S. (47) hak­kın­da Ma­ni­sa A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ya­ka­la­ma em­ri çı­ka­rıl­dı­ğı be­lir­len­di. Ma­ni­sa’da ça­lış­tı­ğı ban­ka şu­be­sin­den zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­di­ği id­di­a e­di­len A.S’nin 1997 yı­lın­da gö­re­vi­ne son ve­ril­diği bildirildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT