BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı Mü­ze­si’nde TAK­Sİ­CİLER GÜ­NÜ

Sa­ban­cı Mü­ze­si’nde TAK­Sİ­CİLER GÜ­NÜ

Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’nin, İs­tan­bul’un nab­zı­nı tu­tan tak­si­ci­ler­le ba­ğı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la, her ser­gi dö­ne­min­de dü­zen­le­di­ği Tak­si­ci Gü­nü, bu de­fa Da­li ser­gi­si için tek­rar­la­na­cak.Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’nin, İs­tan­bul’un nab­zı­nı tu­tan tak­si­ci­ler­le ba­ğı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la, her ser­gi dö­ne­min­de dü­zen­le­di­ği Tak­si­ci Gü­nü, bu de­fa Da­li ser­gi­si için tek­rar­la­na­cak. 3 Ara­lık Çar­şam­ba gü­nü, 10.00 - 22.00 sa­at­le­ri ara­sın­da mü­ze­ye ge­len tak­si­ci­ler, “İs­tan­bul’da bir Sür­re­alist: Sal­va­dor Da­li” ser­gi­si­ni üc­ret­siz ge­ze­bi­le­cek. Et­kin­lik, İs­tan­bul Oto­mo­bil­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı ara­cı­lı­ğıy­la tak­si şo­för­le­ri­ne ile­ti­len “Mü­ze­yi bu­la­na gi­riş be­da­va!” me­saj­lı da­ve­ti­ye­ler­le du­yu­rul­du.
Kapat
KAPAT