BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memleketten HABER VAR

Memleketten HABER VAR

Tür­ki­ye ga­ze­te­si ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu ile İr­fan Öz­fa-­tu­ra Anadolu’yu gezip, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, dert­le­ri­ni dinledi. “Eko­no­mi na­sıl, ge­çi­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?” di­ye sor­du.Turkiye yazarları il il dolaşarak hazırladı DEV BİR ARAŞTIRMA Tür­ki­ye ga­ze­te­si ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu ile İr­fan Öz­fa-­tu­ra Anadolu’yu gezip, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, dert­le­ri­ni dinledi. “Eko­no­mi na­sıl, ge­çi­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?” di­ye sor­du. Fa­ki­hoğ­lu ve Öz­fa­tu­ra, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de kri­zi sor­du, gö­rüş­le­ri­ni al­dı. Hal­kın kriz­den ne ka­dar et­ki­len­di­ği­ni ye­rin­de gör­dü. Ana­do­lu’yu ka­rış ka­rış ge­zen ar­ka­daş­la­rı­mız, edin­di­ği intibalarını siz oku­yu­cu­la­rı­mız­la pay­la­şa­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT