BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arkadaşları Vakkas için seferber oldu!

Arkadaşları Vakkas için seferber oldu!

Bes­ni­’de Cum­hu­ri­yet İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, Ga­zi­an­tep Ço­cuk Has­ta­ne­si Pe­di­at­ri On­ko­lo­ji bö­lü­mün­de kan­ser te­da­vi­si sü­ren Vak­kas Gül­te­kin için yar­dım kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di.Bes­ni­’de Cum­hu­ri­yet İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, Ga­zi­an­tep Ço­cuk Has­ta­ne­si Pe­di­at­ri On­ko­lo­ji bö­lü­mün­de kan­ser te­da­vi­si sü­ren Vak­kas Gül­te­kin için yar­dım kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di. Has­ta­ne­de te­da­vi­si sü­ren Vak­kas Gül­te­ki­n’­in si­nir hüc­re­le­rin­de tü­mör ol­du­ğu ve sağ­lık du­ru­mu­nun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu bil­di­ril­di. Toplanan yardımlar Vak­kas’ın ailesine tes­lim edil­di. İHA
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT