BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayranları için piyano çaldı

Hayranları için piyano çaldı

Türk Pop Mü­zi­ği’nin p­ren­si Gök­han Ö­zen “Bi­ze Aşk La­zım” i­sim­li al­bü­mü­nün bü­yük kon­se­ri­ni ön­ce­ki gün Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi’n­de ver­di.Türk Pop Mü­zi­ği’nin p­ren­si Gök­han Ö­zen “Bi­ze Aşk La­zım” i­sim­li al­bü­mü­nün bü­yük kon­se­ri­ni ön­ce­ki gün Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi’n­de ver­di. Gök­han Ö­zen, be­yaz kuy­ruk­lu pi­ya­no­su i­le mi­ni bir gös­te­ri de yap­tı. Es­ki ve ye­ni şar­kı­la­rı­nın ya­nı sı­ra ya­ban­cı şar­kı­lar­ da ses­len­di­ren Gök­han Ö­zen kon­se­rin­de Mu­rad Kü­çük yö­net­men­li­ğin­de al­bü­me a­dı­nı ve­ren “Bi­ze Aşk La­zım” şar­kı­sı­na da k­lip çek­ti. Kon­ser­de Gök­han Ö­zen hay­ran­la­rı hep bir a­ğız­dan ün­lü sa­nat­çı­ya yaz­dık­la­rı şi­i­ri o­ku­yup do­ğum gü­nü­nü kut­la­dı­lar.
Kapat
KAPAT