BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­di de fut­bol yo­rum­cu­su ol­du

Şim­di de fut­bol yo­rum­cu­su ol­du

Fu­at Ak­dağ ve Rıd­van Dil­men’in yo­rum­cu ola­rak yer al­dı­ğı ve NOT DEF­TE­Rİ prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu Cem Yıl­maz ol­du.Fu­at Ak­dağ ve Rıd­van Dil­men’in yo­rum­cu ola­rak yer al­dı­ğı ve NOT DEF­TE­Rİ prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu Cem Yıl­maz ol­du. Ün­lü ko­med­yen, ye­ni fil­mi A.R.O.G’da­ki fut­bol sah­ne­le­ri baş­ta ol­mak üze­re sü­per lig­de haf­ta­nın oyun­cu­su­nu, tek­nik di­rek­tö­rü­nü, ha­ke­mi­ni, gol­le­ri­ni Fu­at Ak­dağ ve Rıd­van Dil­men ile bir­lik­te de­ğer­len­di­rir­ken, prog­ram kah­ka­ha­sı bol bir soh­be­te dö­nüş­tü. Film­de­ki fut­bol ma­çın­da baş ka­rak­ter Arif’e ya­pı­lan ha­re­ket de yo­rum­lan­dı. Ha­re­ke­te Rıd­van Dil­men’in ya­nı­sı­ra Ah­met Ça­kar ve Er­man To­roğ­lu da gö­rüş bil­dir­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT