BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Pi­rinç­ta­nem’ Türk Dil Ku­ru­mu’na gir­sin

‘Pi­rinç­ta­nem’ Türk Dil Ku­ru­mu’na gir­sin

Son gün­ler­de “Pi­rinç­ta­nem” şar­kı­sıy­la adın­dan sık­ça söz et­ti­ren Mu­rat Ba­la­ban Türk Dil Ku­ru­mu’na ses­len­di. Ba­la­ban yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Ben Türk Dil Ku­ru­mu’nun söz­lü­ğü­ne bak­tım ama “Pi­rinç­ta­nem” isim­li bir ke­li­me bu­la­ma­dım.Son gün­ler­de “Pi­rinç­ta­nem” şar­kı­sıy­la adın­dan sık­ça söz et­ti­ren Mu­rat Ba­la­ban Türk Dil Ku­ru­mu’na ses­len­di. Ba­la­ban yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Ben Türk Dil Ku­ru­mu’nun söz­lü­ğü­ne bak­tım ama “Pi­rinç­ta­nem” isim­li bir ke­li­me bu­la­ma­dım. Be­nim bu şar­kım ina­nıl­maz şe­kil­de tut­tu, her­kes sev­di­ği­ne “Pi­rinç­ta­nem” di­ye sev­gi­si­ni be­lir­ti­yor. Ben­ce Türk Dil Ku­ru­mu bu ke­li­me­yi iyi­ce araş­tı­rıp an­la­mı­nı söz­lük­le­re yaz­dır­ma­lı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT