BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘­Tür­kü Ba­ba’nın göz­yaş­la­rı...

‘­Tür­kü Ba­ba’nın göz­yaş­la­rı...

24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nde tür­kü­cü Ömer Da­nış ile bir­lik­te kon­ser ver­mek için mem­le­ke­ti Ela­zığ’a gi­den Fa­tih Kı­sa­par­mak, kon­ser­den son­ra an­ne­si emek­li öğ­ret­men Yıl­dız Kı­sa­par­mak ile bir­lik­te, ba­ba­sı­nın adı­nı ta­şı­yan Ne­cip Gün­gör Kı­sa­par­mak Ana­do­lu İle­ti­şim Li­se­si’ni zi­ya­ret et­ti.24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nde tür­kü­cü Ömer Da­nış ile bir­lik­te kon­ser ver­mek için mem­le­ke­ti Ela­zığ’a gi­den Fa­tih Kı­sa­par­mak, kon­ser­den son­ra an­ne­si emek­li öğ­ret­men Yıl­dız Kı­sa­par­mak ile bir­lik­te, ba­ba­sı­nın adı­nı ta­şı­yan Ne­cip Gün­gör Kı­sa­par­mak Ana­do­lu İle­ti­şim Li­se­si’ni zi­ya­ret et­ti. Öğ­ren­ci­le­rin, 1960’lı yıl­lar­da Ela­zığ’da Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ya­pan ba­ba­sı Ne­cip Gün­gör Kı­sa­par­mak’ın ha­yat hi­ka­ye­si­ni an­la­tan si­ne­viz­yon gös­te­ri­si an­ne-oğul Kı­sa­par­mak’ı ağ­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT