BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Banka borcunu ödemek için banka soydu

Banka borcunu ödemek için banka soydu

780 YTL bor­cu ol­du­ğu i­çin ön­ce­ki ak­şam A­mas­ya’nın Mer­zi­fon il­çe­sin­de ku­ru­sı­kı ta­ban­ca i­le bir banka şu­be­si­ne gi­re­rek soy­ma­ya kal­kı­şan Mu­rat K., tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne ko­nul­du.780 YTL bor­cu ol­du­ğu i­çin ön­ce­ki ak­şam A­mas­ya’nın Mer­zi­fon il­çe­sin­de ku­ru­sı­kı ta­ban­ca i­le bir banka şu­be­si­ne gi­re­rek soy­ma­ya kal­kı­şan Mu­rat K., tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne ko­nul­du. Mu­rat K.’nın Mer­zi­fon’da ya­şa­dı­ğı ve be­kar ol­du­ğu, za­man za­man gar­son­luk ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı ve baş­ka bir ban­ka­ya 780 YTL bor­cu­nun ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT