BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Uyuş­tu­ru­cu­ya Ha­yır” standı

“Uyuş­tu­ru­cu­ya Ha­yır” standı

AK Par­ti Ka­dı­köy İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı, uyuş­tu­ru­cu­nun za­rar­la­rı­na dik­kat çek­mek için “Uyuş­tu­ru­cu­ya Ha­yır” et­kin­li­ği dü­zen­le­di.AK Par­ti Ka­dı­köy İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı, uyuş­tu­ru­cu­nun za­rar­la­rı­na dik­kat çek­mek için “Uyuş­tu­ru­cu­ya Ha­yır” et­kin­li­ği dü­zen­le­di. Ka­dı­köy İs­ke­le mey­da­nın­da stant açan par­ti­li genç­ler, içe­ri­sin­de uyuş­tu­ru­cu­nun za­rar­la­rı­nın an­la­tıl­dı­ğı “Ci­ğer­le­ri­niz Ak Ol­sun” ya­zı­lı ki­tap­çık­lar da­ğıt­tı. AK Par­ti Ka­dı­köy İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer Fa­ruk Sa­rı­mer­mer, uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı­nın ge­niş bir ke­si­me ya­yıl­dı­ğı­nı, il­köğ­re­tim­de­ki öğ­ren­ci­le­re ka­dar in­di­ği­ni öne sür­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT