BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­mo­bil ters yö­ne gir­di: 1 ölü, 2 ya­ra­lı

Oto­mo­bil ters yö­ne gir­di: 1 ölü, 2 ya­ra­lı

Ha­bip­ler-Ar­na­vut­köy Yo­lu’nda yan­lış­lık­la ters yö­ne gi­ren Er­dinç S’nin kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, yo­lun Ar­na­vut­köy çı­kı­şın­da, kar­şı is­ti­ka­met­ten ge­len Meh­met T. ida­re­sin­de­ki mi­ni­büs­le çar­pış­tı.Ha­bip­ler-Ar­na­vut­köy Yo­lu’nda yan­lış­lık­la ters yö­ne gi­ren Er­dinç S’nin kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, yo­lun Ar­na­vut­köy çı­kı­şın­da, kar­şı is­ti­ka­met­ten ge­len Meh­met T. ida­re­sin­de­ki mi­ni­büs­le çar­pış­tı. Ka­za so­nu­cu, oto­mo­bil­de­ki 3 ki­şi­den sü­rü­cü Er­dinç S. ile ba­ba­sı Sab­ri S. araç­ta sı­kış­tı. Ay­nı araç­ta­ki Yu­suf K. (15) da ya­ra­lan­dı. Sı­kış­tık­la­rı yer­den it­fa­iye ekip­le­rin­ce çı­kar­tı­lan 2 ki­şi­den ba­ba Sab­ri S’nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği an­la­şıl­dı. Mi­ni­büs sü­rü­cü­sü Meh­met T, ifa­de­si­ne baş­vu­rul­mak üze­re gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT