BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­nı­na şiş sap­lan­dı!

Kar­nı­na şiş sap­lan­dı!

Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de, 2 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun kar­nı­na sap­la­nan ör­gü şi­şi ame­li­yat­la çı­kar­tıl­dı.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de, 2 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun kar­nı­na sap­la­nan ör­gü şi­şi ame­li­yat­la çı­kar­tıl­dı. Hay­ma­se­ki kö­yün­de­ki olay­da, ken­di­si­ne ka­zak ören an­ne­si Es­ra A.’nın oy­na­mak için sır­tı­na çı­kan Fat­ma S., den­ge­si­ni kay­bet­ti. An­ne­si­nin ba­şı üze­rin­den ku­ca­ğı­na dü­şen kü­çük ço­cu­ğun kar­nı­na şiş sap­lan­dı. He­men Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan kü­çük Fat­ma ame­li­ya­ta alın­dı. Bil­gi ve­ren Dr. Şuu­ri Sü­mer, “Şiş 1 san­ti­met­re da­ha bat­sa ka­ra­ci­ğe­re de sap­la­nır­dı. Kü­çük kı­zı 2 gün içe­ri­sin­de ta­bur­cu ede­bi­li­riz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT