BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­tın kız­lar

Al­tın kız­lar

Gül­süm Ta­tar ve Şem­si Ya­ra­lı, Çin’deki dün­ya boks şam­pi­yo­na­sın­da kür­sü­nün en üst ba­sa­ma­ğı­na çık­tıGÜL­SÜM RİN­Gİ DAR ET­Tİ Çin’in Ning­bo şeh­rin­de dü­zen­le­nen 5. AI­BA Dün­ya Ba­yan­lar Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda, iki Türk bok­sör dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu­na uzan­dı. 63 ki­lo­da Gül­süm Ta­tar fi­nal­de Rus Liu­bov Lo­pa­ti­na’yla kar­şı kar­şı­ya gel­di. Ra­ki­bi­ne ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la rin­gi dar eden Gül­süm, Rus’a pu­an bi­le ver­me­di ve kar­şı­laş­ma­dan 11-0 gi­bi ezi­ci bir skor­la ga­lip ay­rı­la­rak ül­ke­mi­ze al­tın ma­dal­ya ka­zan­dır­dı. İYİ Kİ DOĞ­DUN ŞEM­Sİ... Bu al­tı­nın mo­ra­liy­le 86 ki­lo bok­sö­rü­müz Şem­si Ya­ra­lı fi­nal ma­çı­na çık­tı. Ro­man­ya’dan Ad­ri­ana Ho­su’yla kar­şı­la­şan kı­zı­mız üs­tün gö­tür­dü­ğü kar­şı­laş­ma­yı 7-2 ka­zan­dı ve gü­nün ikin­ci al­tın ma­dal­ya­sı­nı el­de et­ti. Kar­şı­laş­ma­dan son­ra an­tre­nör­ler Se­la­hat­tin Ba­şa­ran, Hu­ri Ka­le, Mus­ta­fa Bi­lir ve Da­vut Çı­nar­lar, ön­ce­ki gün do­ğum gü­nü olan Ya­ra­lı’ya al­tın kol­ye he­di­ye et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT