BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ankaragücü havaya girdi

Ankaragücü havaya girdi

Ye­ni­kent A­SAŞ S­ta­dı, 29 Ka­sım 2008Ye­ni­kent A­SAŞ S­ta­dı, 29 Ka­sım 2008 >> AN­KA­RA 0 ­Se­necky 6 Er­han 6 ­Mu­ham­met 5 E­diz 6 U­ğur 5 Ö­zer 5 (Bi­lal dk.84) ? A­dem 6 T­he­o 5 (M.Öz­de­mir dk.69) 4 ­Ne­ca 6 ­Mu­rat To­sun 5 ­Ko­na­te 5 (De Nig­ris dk.69) 3 Ra­ma­zan ­Ba­tak A­nıl ­Hür­ri­yet T.D. Ay­kut Ko­ca­man >> MKE A.GÜ­CÜ 1 ­Ser­kan 6 El­ya­sa 6 ­Tol­ga 6 ­De San­tos 6 İl­kem 6 ­Gök­han 7 (Me­tin dk.78) 5 İb­ra­him E­ge 6 ­Cem Can 6 ­Mu­rat Er­do­ğan 7 ­Meh­met Yıl­maz 6 (M.Du­ru­er dk.89) ? ­Ja­ba 5 (Bar­ba­ros dk.71) 4 Za­fer ­Bu­rak Öz­sa­raç ­Le­and­ro ­Mus­ta­fa T.D. Ü­nal Ka­ra­man ­GOL: Meh­met Yıl­maz (dk.58) HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ce­mal Bin­gül, A­leks Taş­çı­oğ­lu > En­gin KO­CA­BI­YIK - An­ka­ra (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT