BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Mad­di zor­luk de­ğil psi­ko­lo­jik du­rum”

“Mad­di zor­luk de­ğil psi­ko­lo­jik du­rum”

Pe­ra­ken­de işin­de A ve A plus müş­te­ri­le­re hi­tap et­tik­le­ri­ni an­la­tan Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, son dönemde artan durgunluğun maddi zorluktan değil, psikolojik durumdan etkilendiğini söyledi.Pe­ra­ken­de işin­de A ve A plus müş­te­ri­le­re hi­tap et­tik­le­ri­ni an­la­tan Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, son dönemde artan durgunluğun maddi zorluktan değil, psikolojik durumdan etkilendiğini söyledi. Çetindoğan, şöyle konuştu: “A ve A plus kesimin har­ca­ma­la­rın­da da çok faz­la bir de­ği­şik­lik ve fark­lı­lık yok. Bu yüzden ya­şa­nan dur­gun­luk as­lın­da ki­şi­nin mad­di gü­cü­nün ye­ter­siz­li­ğin­den kay­nak­lan­mı­yor, krizin ver­di­ği psi­ko­lo­ji­den kay­nak­la­nı­yor. As­lın­da o ki­şi­ler ürün­le­ri ra­hat­lık­la ala­bi­le­cek­ken, psi­ko­lo­jik olarak bek­le­me­ye gi­ri­yor­lar. Bi­zim müş­te­ri kit­le­miz­le as­lın­da çok faz­la ör­tüş­me­se bi­le psi­ko­lo­ji in­san­la­rı çok et­ki­li­yor.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT