BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bü­yük­çek­me­ce­li­ler kalp sağ­lı­ğı­nı test et­ti

Bü­yük­çek­me­ce­li­ler kalp sağ­lı­ğı­nı test et­ti

Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin sağ­lık pro­je­le­rine bir ye­ni­si da­ha ek­len­di.Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin sağ­lık pro­je­le­rine bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin, Ni­kah Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­di­ği “Kal­bi­ni­zi ko­ru­yun, için­de sev­dik­le­ri­niz var” pro­je­si kap­sa­mın­da va­tan­daş­lar; kan ba­sınç­la­rı­nı, yağ de­ğer­le­ri­ni ve şe­ker oran­la­rı­nı ölç­tü­re­rek 10 yıl içe­ri­sin­de kalp ve da­mar prob­le­mi ya­şa­ma risk­le­ri­ni öğ­ren­me fır­sa­tı ya­ka­la­dı. Prog­ram, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ha­kan Kar­puz’un düzenlediği pa­nel­le so­na er­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT