BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bü­yük­çek­me­ce­li­ler kalp sağ­lı­ğı­nı test et­ti

Bü­yük­çek­me­ce­li­ler kalp sağ­lı­ğı­nı test et­ti

Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin sağ­lık pro­je­le­rine bir ye­ni­si da­ha ek­len­di.Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin sağ­lık pro­je­le­rine bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin, Ni­kah Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­di­ği “Kal­bi­ni­zi ko­ru­yun, için­de sev­dik­le­ri­niz var” pro­je­si kap­sa­mın­da va­tan­daş­lar; kan ba­sınç­la­rı­nı, yağ de­ğer­le­ri­ni ve şe­ker oran­la­rı­nı ölç­tü­re­rek 10 yıl içe­ri­sin­de kalp ve da­mar prob­le­mi ya­şa­ma risk­le­ri­ni öğ­ren­me fır­sa­tı ya­ka­la­dı. Prog­ram, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ha­kan Kar­puz’un düzenlediği pa­nel­le so­na er­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93955
  % 1.02
 • 4.7739
  % -0.97
 • 5.5915
  % -0.07
 • 6.2473
  % -0.16
 • 188.732
  % -0.16
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT