BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gaziosmanpaşa’da tiyatro şöleni başladı

Gaziosmanpaşa’da tiyatro şöleni başladı

Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi Ti­yat­ro bö­lü­mü­nün ser­gi­le­di­ği ilk oyun olan “GOP­TUK”un ön gös­te­ri­mi, ara­la­rın­da ün­lü ti­yat­ro sa­nat­çı­la­rı Tun­cay Özi­nal, Vol­kan Sa­ra­çoğ­lu ve eşi Be­tül Arım Sa­ra­çoğ­lu’nun da bu­lun­du­ğu ge­niş bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti.Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi Ti­yat­ro bö­lü­mü­nün ser­gi­le­di­ği ilk oyun olan “GOP­TUK”un ön gös­te­ri­mi, ara­la­rın­da ün­lü ti­yat­ro sa­nat­çı­la­rı Tun­cay Özi­nal, Vol­kan Sa­ra­çoğ­lu ve eşi Be­tül Arım Sa­ra­çoğ­lu’nun da bu­lun­du­ğu ge­niş bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Ga­la­yı iz­le­yen Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol, genç­le­rin ge­le­ce­ği­miz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Çok ye­ni olan Genç­lik Mer­ke­zi’ndeki ça­lış­ma­lar biz­le­ri çok mut­lu edi­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT