BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mus­ta­fa Sa­rı­gül DSP saf­la­rın­da

Mus­ta­fa Sa­rı­gül DSP saf­la­rın­da

Mus­ta­fa Sa­rı­gül’e ro­ze­ti­ni DSP li­de­ri Se­zer tak­tı.Par­ti üye­li­ği ka­bul edi­len Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, dü­zen­le­nen tö­ren­le res­men DSP’li ol­du. Sa­rı­gül’e gü­ver­cin ro­ze­ti­ni ta­kan DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, “Sa­rı­gül ile bir­lik­te önem­li iş­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Sa­rı­gül ise, “Par­ti­mi­zin ka­ra­rı­nı yıl­lar­dır öz­le­mi­ni duy­du­ğu­muz de­mok­ra­tik­leş­me ve bü­tün­leş­me doğ­rul­tu­sun­da atı­lan önem­li adım ola­rak gö­rü­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT