BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘İpek Yo­lu’nda ta­ri­hî film afiş­le­ri

‘İpek Yo­lu’nda ta­ri­hî film afiş­le­ri

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce dü­zen­le­nen “3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li” kap­sa­mın­da, “Si­ne­ma Afiş­le­ri” ve “Aya­küs­tü So­ru­lar” ser­gi­le­ri açıl­dı.Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce dü­zen­le­nen “3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li” kap­sa­mın­da, “Si­ne­ma Afiş­le­ri” ve “Aya­küs­tü So­ru­lar” ser­gi­le­ri açıl­dı. Tay­ya­re Kül­tür Mer­ke­zi’nde açı­lan “Si­ne­ma Afiş­le­ri” ser­gi­sin­de Tür­ki­ye’nin en önem­li si­ne­ma ar­şiv­ci­le­rin­den Agah Öz­güç’ün ko­lek­si­yo­nun­da yer alan Se­zer Se­zin ile Muh­te­rem Nur’un film­le­ri­nin afiş­le­ri bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT