BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk kı­zı De­niz ­Hol­lan­da gü­ze­li

Türk kı­zı De­niz ­Hol­lan­da gü­ze­li

Hol­lan­da­’da her yıl dü­zen­le­nen Miss Ne­der­lan­d” gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­nı, bu yıl Türk kı­zı De­niz Ak­ko­yun (24) ka­zan­dı. 12 eya­let­ten se­çi­len bi­rin­ci­le­rin yer al­dı­ğı ya­rış­ma­da, Ut­rech­t’­ten ka­tı­lan De­niz Ak­ko­yun ül­ke bi­rin­ci­li­ği­ni al­dı.Hol­lan­da­’da her yıl dü­zen­le­nen Miss Ne­der­lan­d” gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­nı, bu yıl Türk kı­zı De­niz Ak­ko­yun (24) ka­zan­dı. 12 eya­let­ten se­çi­len bi­rin­ci­le­rin yer al­dı­ğı ya­rış­ma­da, Ut­rech­t’­ten ka­tı­lan De­niz Ak­ko­yun ül­ke bi­rin­ci­li­ği­ni al­dı. “Miss Ne­der­land 2008” kra­li­çe­lik ta­cı­nı ge­çen yı­lın bi­rin­ci­si Me­lis­sa Sne­eke­s’­ten alan De­niz Ak­ko­yun, ge­le­cek yıl ilk­ba­har­da Fran­sa­’da ya­pı­la­cak Av­ru­pa Gü­zel­lik Ya­rış­ma­sın­da Hol­lan­da­’yı tem­sil ede­cek. Hol­lan­da­’da yer­le­şik bir Türk ai­le­si­nin kı­zı olan De­niz Ak­ko­yun, Amers­fo­ort şeh­rin­de doğ­du ve bü­yü­dü. Ak­ko­yu­n’­un ha­len Ams­ter­da­m’­da üni­ver­si­te­de hu­kuk ala­nın­da uz­man­lık eği­ti­mi al­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT