BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­re ­başbakanının el dip­lo­ma­si­si

Ko­re ­başbakanının el dip­lo­ma­si­si

Tür­ki­ye’ye res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Gü­ney Ko­re Baş­ba­ka­nı Se­ung-­So­o i­çin Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. İ­ki ül­ke marş­la­rı­nın ça­lın­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­nuk Baş­ba­kan Se­ung-­So­o tö­ren kı­ta­sı­nı se­lam­la­dı.Tür­ki­ye’ye res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Gü­ney Ko­re Baş­ba­ka­nı Se­ung-­So­o i­çin Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. İ­ki ül­ke marş­la­rı­nın ça­lın­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­nuk Baş­ba­kan Se­ung-­So­o tö­ren kı­ta­sı­nı se­lam­la­dı. Se­ung-­So­o’nun as­ke­ri se­lam­lar­ken e­li­ne yaz­dı­ğı not­la­ra bak­ma­sı dik­kat çek­ti. Tö­re­nin ar­dın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğan ve mev­ki­da­şı Se­ung-­So­o, da­ha son­ra baş ba­şa ve he­yet­le­ra­ra­sı gö­rüş­me­ye geç­ti­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116846
  % 1.48
 • 3.7942
  % -0.3
 • 4.6458
  % -0.19
 • 5.2823
  % 0.26
 • 162.504
  % -0.38
 
 
 
 
 
KAPAT