BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­ka­da­şı­nı vu­ran as­ker in­ti­har et­ti

Ar­ka­da­şı­nı vu­ran as­ker in­ti­har et­ti

Van’da or­du­e­vin­de mu­vaz­zaf bir as­ker, baş­ka bir mu­vaz­zaf as­ke­ri vur­duk­tan son­ra in­ti­har et­ti.Van’da or­du­e­vin­de mu­vaz­zaf bir as­ker, baş­ka bir mu­vaz­zaf as­ke­ri vur­duk­tan son­ra in­ti­har et­ti. A­lı­nan bil­gi­ye gö­re, İs­ke­le Cad­de­si’n­de­ki Ga­zi Or­du­e­vi’n­de i­sim­le­ri ve rüt­be­le­ri öğ­re­ni­le­me­yen i­ki mu­vaz­zaf as­ker a­ra­sın­da tar­tış­ma çık­tı. Tar­tış­ma sı­ra­sın­da ta­ban­ca­sı­nı çe­ken as­ker­ler­den bi­ri, ar­ka­da­şı­nı ta­ban­cay­la vu­ra­rak öl­dür­dük­ten son­ra in­ti­har et­ti. O­lay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sür­dü­rü­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT