BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manisa’da kazanan yok

Manisa’da kazanan yok

Bank As­ya 1. Lig’de 14. haf­ta­nın ka­pa­nış ma­çın­da li­der Ma­ni­sas­por ken­di sa­ha­sın­da Kar­şı­ya­ka i­le 2-2 be­ra­be­re kal­dı. Kı­ran kı­ra­na bir mü­ca­de­le­ye sah­ne o­lan E­ge der­bi­sin­de, Ma­ni­sas­por’un gol­le­ri 16. ve 36. da­ki­ka­lar­da Se­zer’den ge­lir­ken, ko­nuk e­ki­bin gol­le­ri­ni i­se 8 ve 45+2’de Fer­hat kay­det­ti.KOL­TU­ĞU BI­RAK­MA­DI Bank As­ya 1. Lig’de 14. haf­ta­nın ka­pa­nış ma­çın­da li­der Ma­ni­sas­por ken­di sa­ha­sın­da Kar­şı­ya­ka i­le 2-2 be­ra­be­re kal­dı. Kı­ran kı­ra­na bir mü­ca­de­le­ye sah­ne o­lan E­ge der­bi­sin­de, Ma­ni­sas­por’un gol­le­ri 16. ve 36. da­ki­ka­lar­da Se­zer’den ge­lir­ken, ko­nuk e­ki­bin gol­le­ri­ni i­se 8 ve 45+2’de Fer­hat kay­det­ti. Bu so­nu­cun ar­dın­dan Ma­ni­sa li­der­li­ği­ni ko­rur­ken, Kar­şı­ya­ka da pu­a­nı­nı 23’e yük­sel­tip 14. haf­ta­yı 5. sı­ra­da ta­mam­la­dı. 19 Ma­yıs S­ta­dı, 1 A­ra­lık 2008 > MANİSA - 2 U­fuk 6,5 ­Gü­ven 6 ­Bor­bi­co­ni 6,5 Er­man 6 ­Fer­hat 6 ­Se­zer 8 Y.İn­ce­de­mir 6 ­Ni­za­met­tin 5,5 (Ö­mer dk.88) ? M.Ha­ni­fi 7 (Y.İs­ma­il dk.86) ? ­Cenk 5,5 ­Ra­fa­el 5,5 (A­dem dk.74) 5,5 > KARŞIYAKA - 2 Ke­rem 6,5 ­Rıd­van 6,5 (A­til­la dk.86) ? Ay­dın 7 ­Fu­at 7 Ah­met 6 ­Za­fer 6,5 (Ti­mu­çin dk.54) 5 ­Kı­vanç 6 ­Ta­ha 6 ­Fer­hat 8 ­Yu­nus 5,5 (Ser­kan dk.75) 5,5 ­Ci­han 5,5 > GOL­LER: Se­zer (dk.16, dk.36), Fer­hat (dk.8, dk.45+2) SA­RI KART­LAR: Bor­bi­co­ni, M.Ha­ni­fi, Gü­ven (Ma­ni­sa) - Ah­met, Kı­vanç, Ti­mu­çin (Kar­şı­ya­ka) HA­KEM­LER: Ay­te­kin Dur­maz, İs­ma­il Şen­can, Hü­se­yin Fi­dan
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT