BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kam­yon ­las­ti­ği fırladı: 2 ya­ra­lı

Kam­yon ­las­ti­ği fırladı: 2 ya­ra­lı

Ga­zi­os­man­pa­şa’da bir kam­yo­nun sağ ar­ka las­ti­ği, TEM O­to­yo­lu Sul­tan­çift­li­ği mev­ki­in­de bi­jon­la­rın kı­rıl­ma­sı yü­zün­den ye­rin­den fır­la­ya­rak kar­şı yö­ne geç­ti.Ga­zi­os­man­pa­şa’da bir kam­yo­nun sağ ar­ka las­ti­ği, TEM O­to­yo­lu Sul­tan­çift­li­ği mev­ki­in­de bi­jon­la­rın kı­rıl­ma­sı yü­zün­den ye­rin­den fır­la­ya­rak kar­şı yö­ne geç­ti. Zıp­la­ya­rak bu yön­den ge­len bir o­to­mo­bi­lin üs­tün­den ge­çen las­tik, ar­dın­dan Sü­ley­man K. (48) yö­ne­ti­min­de­ki kam­yo­nun ön kıs­mı­na düş­tü. Sü­ley­man K’nın a­ğır ya­ra­lan­ma­sı se­be­biy­le kont­rol­den çı­kan kam­yon, ba­ri­yer­le­re çar­pa­rak tak­la at­tı. Ka­za­da, sü­rü­cü i­le ya­nın­da­ki Tun­cay G. ağır ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT