BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­şik­taş ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı

Be­şik­taş ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı

Bas­ket­bol Er­kek­ler Av­ru­pa Ku­pa­sı C Gru­bu’nda Be­şik­taş Co­la Turk­ca, STB Le Hav­re’yi dep­las­man­da 68-61 ye­ne­rek grup­ta­ki 2. ma­çın­da ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı.Bas­ket­bol Er­kek­ler Av­ru­pa Ku­pa­sı C Gru­bu’nda Be­şik­taş Co­la Turk­ca, STB Le Hav­re’yi dep­las­man­da 68-61 ye­ne­rek grup­ta­ki 2. ma­çın­da ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. Fran­sa’da oy­na­nan ma­çın ilk pe­ri­yo­du 21-18 Be­şik­taş Co­la Tur­ka’nın üs­tün­lü­ğü ile so­na erer­ken, kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sı da tem­sil­ci­mi­zin 32-30 üs­tün­lü­ğü ile bit­ti. Mü­ca­de­le­nin 3. pe­ri­yo­dun­da da üs­tün­lü­ğü bı­rak­ma­yan si­yah-be­yaz­lı­lar (51-43) sa­lon­dan 68-61 ga­lip ay­rı­lan ta­raf ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT