BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.Sa­ray fark­lı kay­bet­ti

G.Sa­ray fark­lı kay­bet­ti

FI­BA Eu­roc­hal­len­ge’da­ki tem­sil­ci­miz G.Sa­ray Ca­fe Crown dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı De­xi­a Mons-Ha­ina­ut’a 91-65’lik skor­la mağ­lup ol­du.FI­BA Eu­roc­hal­len­ge’da­ki tem­sil­ci­miz G.Sa­ray Ca­fe Crown dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı De­xi­a Mons-Ha­ina­ut’a 91-65’lik skor­la mağ­lup ol­du. Kar­şı­laş­ma­nın ilk çey­re­ği­ni 25-11 ön­de ge­çen Bel­çi­ka tem­sil­ci­si, so­yun­ma oda­sı­na da 42-21’lik ra­hat bir skor­la gir­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rın ikin­ci ya­rı­da far­kı azalt­ma ça­ba­la­rı so­nuç­suz ka­lır­ken, ev sa­hi­bi ekip 3. çey­re­ği de 67-42 üs­tün geç­ti. Fi­nal bö­lü­mün­de sa­yı avan­ta­jı­nı ko­ru­yan De­xi­a sa­lon­dan 91-65 ga­lip ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT