BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes zor dö­ne­meç­te

Efes zor dö­ne­meç­te

Av­ru­pa Li­gi’nde­ki tem­sil­ci­le­ri­miz­den Efes, D Gru­bu’nda­ki 6. ma­çın­da dep­las­man­da Par­ti­zan ile kar­şı­la­şa­cak.Av­ru­pa Li­gi’nde­ki tem­sil­ci­le­ri­miz­den Efes, D Gru­bu’nda­ki 6. ma­çın­da dep­las­man­da Par­ti­zan ile kar­şı­la­şa­cak. Sır­bis­tan’da­ki maç TSİ 21.45’de baş­la­ya­cak. Son 3 ma­çın­da Pa­ni­oni­os, CSKA Mos­ko­va ve Re­al Mad­rid’e ye­ni­le­rek grup­ta­ki ge­le­ce­ği­ni sı­kın­tı­ya so­kan Efes’de, Par­ti­zan mü­ca­de­le­si­nin ka­za­nıl­ma­sı bü­yük önem ta­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT