BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye iyi başladı

Türkiye iyi başladı

Tür­ki­ye, Av­ru­pa Am­pu­te Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nın ilk ma­çın­da Fran­sa’yı 3-1 yen­di.Tür­ki­ye, Av­ru­pa Am­pu­te Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nın ilk ma­çın­da Fran­sa’yı 3-1 yen­di. Kun­du’da­ki Wow Fut­bol Cen­ter’de oy­na­nan maç­ta Tür­ki­ye’nin gol­le­ri­ni 3. da­ki­ka­da Se­la­mi, 35 ve 50. da­ki­ka­lar­da Rah­mi kay­det­ti. Fran­sa’nın tek go­lü ise 46’da Da­ve’den gel­di. Mil­li Ta­kım oyun­cu­la­rı, at­tık­la­rı her go­lün ar­dın­dan se­vinç­le­ri­ni bir­lik­te har­man da­lı oy­na­ya­rak yan­sı­tır­ken, ma­çın ar­dın­dan fut­bol­cu­la­ra bak­la­va ik­ram edil­di. Gü­nü maç yap­ma­dan ge­çi­re­cek olan Tür­ki­ye, ya­rın sa­at 14.00’te Rusya’ya 2-0 yenilen Uk­ray­na ile kar­şı­la­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT