BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­tın Top Ro­nal­do’nun

Al­tın Top Ro­nal­do’nun

Fran­ce Fo­ot­ball der­gi­si­nin dü­zen­le­di­ği “Al­tın Top” ödü­lü­nün bu yıl­ki sa­hi­bi, Manc­hes­ter Uni­ted’ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Cris­ti­ano Ro­nal­do ol­du.Fran­ce Fo­ot­ball der­gi­si­nin dü­zen­le­di­ği “Al­tın Top” ödü­lü­nün bu yıl­ki sa­hi­bi, Manc­hes­ter Uni­ted’ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Cris­ti­ano Ro­nal­do ol­du. 446 pu­an alan Ro­nal­do’yu, 281 pu­an­la Bar­ce­lo­na’dan Lio­nel Mes­si ve 179 pu­an­la Li­ver­po­ol­lu Fer­nan­do Tor­res iz­le­di. Ro­nal­do, FI­FA Pro­fes­yo­nel Fut­bol­cu­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan da “Yı­lın Oyun­cu­su” ödü­lü­ne de­ğer gö­rül­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT