BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mahkûm a­ra­cı yol­dan çık­tı: 1 şe­hit

Mahkûm a­ra­cı yol­dan çık­tı: 1 şe­hit

Ar­da­han’dan T­rab­zon’a tu­tuk­lu gö­tü­ren mahkûm a­ra­cı, Art­vin’in Şav­şat il­çe­si­ne 4 ki­lo­met­re u­zak­lık­ta­ki Ya­vuz­kö­yü mev­ki­in­de yo­lun buz­lu ol­ma­sı se­be­biy­le kont­rol­den çı­ka­rak dev­ril­di.Ar­da­han’dan T­rab­zon’a tu­tuk­lu gö­tü­ren mahkûm a­ra­cı, Art­vin’in Şav­şat il­çe­si­ne 4 ki­lo­met­re u­zak­lık­ta­ki Ya­vuz­kö­yü mev­ki­in­de yo­lun buz­lu ol­ma­sı se­be­biy­le kont­rol­den çı­ka­rak dev­ril­di. Ka­za­da er Zin­nur A­ra­soğ­lu (21), şehit oldu, 6’sı mahkûm, 2’si rüt­be­li 9 as­ker i­le bir si­vil me­mur ya­ra­lan­dı. Şe­hit er Zin­nur A­ra­soğ­lu’nun ce­na­ze­si, Er­zu­rum’un Pa­sin­ler il­çe­si­ne bağ­lı Ça­kır­taş kö­yü­ne gön­de­ril­di. > Nur­bay Us­ta ART­VİN İ­HA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT