BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PTT’den bay­ram in­di­ri­mi

PTT’den bay­ram in­di­ri­mi

Bay­ram se­be­biy­le ar­tan pos­ta tra­fi­ği­ni göz önün­de bu­lun­du­ran PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü...Bay­ram se­be­biy­le ar­tan pos­ta tra­fi­ği­ni göz önün­de bu­lun­du­ran PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, bay­ram’dan ön­ce­ki 5 gün için­de pos­ta­ya ve­ri­len kar­go ve pa­ket­le­re yüz­de 10 in­di­rim uy­gu­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT