BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Da­ci­a’dan çif­te fır­sat

Da­ci­a’dan çif­te fır­sat

Tür­ki­ye’de 75 yet­ki­li sa­tı­cı ve 123 show­ro­omu ile hiz­met ve­ren Da­ci­a, sağ­lam­lı­ğı, da­ya­nık­lı­lı­ğı, dü­şük kul­la­nım ma­li­yet­le­ri ko­nu­sun­da ken­di­ni is­pat­la­mış ürün ga­mın­da­ki yıl so­nu avan­taj­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­li­yor.Tür­ki­ye’de 75 yet­ki­li sa­tı­cı ve 123 show­ro­omu ile hiz­met ve­ren Da­ci­a, sağ­lam­lı­ğı, da­ya­nık­lı­lı­ğı, dü­şük kul­la­nım ma­li­yet­le­ri ko­nu­sun­da ken­di­ni is­pat­la­mış ürün ga­mın­da­ki yıl so­nu avan­taj­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­li­yor. Tüm Da­ci­a ga­mı - Lo­gan Se­dan, Lo­gan MCV, San­de­ro, Lo­gan Pic­kup ve Lo­gan Van- mo­del­le­rin­de 1200 YTL’lik ta­kas avan­ta­jı su­nu­yor. Ay­rı­ca sa­de­ce Lo­gan Se­dan ve San­de­ro mo­del­le­rin­de ge­çer­li olan 10.000YTL kre­di için 12 ay sı­fız fa­iz, 48 aya ise yüz­de 1.22 fa­iz uy­gu­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT