BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­da ce­za­e­vin­de­yiz!

Kur­ban­da ce­za­e­vin­de­yiz!

Ka­pa­tı­lan Bay­ram­pa­şa Es­ki Ce­za­evi mo­dern kur­ban sa­tış ve ke­sim mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­di.Ka­pa­tı­lan Bay­ram­pa­şa Es­ki Ce­za­evi mo­dern kur­ban sa­tış ve ke­sim mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­di. Her iki te­sis­te bu yıl top­lam üç bin bü­yük­baş kur­ban sa­tı­şı ya­pı­la­cak, ‘5’i Bir Yer­de’ Kur­ban Fua­rın­da mo­no­ray sis­tem kur­ban ke­sim mer­ke­zi, ‘Bay­ram­pa­şa Es­ki Ce­za­evi’ Kur­ban Fua­rın­da ise mo­no­ray sis­tem ile ça­lı­şan üç adet mo­bil ke­sim mer­ke­zi oluş­tu­rul­du. Kur­ban sa­tı­cı­la­rın­dan, kur­ban alı­cı­la­rı­na, kur­ban­lık­lar­dan, ka­sap­la­ra, hat­ta ço­cuk­lar için oyun alan­la­rı­na ka­dar her de­ta­y dü­şü­nü­le­rek ha­zır­la­nan Mo­dern Kur­ban Sa­tış ve Ke­sim Te­sis­le­rin­den bi­ri beş ay­rı fonk­si­yo­nu içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran “5’i Bir yer­de Hiz­met Te­si­si Kur­ban Fua­rı, di­ğe­ri ise Bay­ram­pa­şa Es­ki Ce­za­evi Kur­ban Fua­rı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT