BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tar­tış­tı­ğı e­şi­ni o­to­mo­bil­den at­tı

Tar­tış­tı­ğı e­şi­ni o­to­mo­bil­den at­tı

Av­cı­lar’da­ki ev­le­ri­ne gi­den A.Y (38) ve Y.Y (40) çif­ti yol­da tar­tış­ma­ya baş­la­dı.Av­cı­lar’da­ki ev­le­ri­ne gi­den A.Y (38) ve Y.Y (40) çif­ti yol­da tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Öf­ke­li ko­ca, 60 ki­lo­met­re hız­la gi­der­ken a­ra­cın ka­pı­sı­nı a­ça­rak e­şi­ni a­şa­ğı it­ti. A­raç­tan dü­şen ka­dı­nın ka­fa­sı yol ke­na­rın­da­ki re­fü­je çarp­tı. A­ra­cı­nı dur­du­ra­rak, e­şi­nin ya­nı­na ge­len Y.Y. si­nir­le­ri­ne ha­kim o­la­ma­ya­rak yer­de ya­ra­lı hal­de ya­tan e­şi­ni döv­mek is­te­di. Çev­re­de­ki va­tan­daş­lar, ya­ra­lı ka­dı­nı öf­ke­li ko­ca­sı­nın e­lin­den kur­tar­dı. Ka­dı­nın sağ­lık du­ru­mu­nun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT