BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş a­da­mı Fa­ruk Yal­çın bu­gün def­ne­di­li­yor

İş a­da­mı Fa­ruk Yal­çın bu­gün def­ne­di­li­yor

İs­viç­re’de ha­ya­tı­nı kay­be­den Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü Baş­ka­nı A­ziz Yıl­dı­rım’ın da­yı­sı ve ku­lüp as­baş­ka­nı Ne­şet Yal­çın’ın am­ca­sı iş a­da­mı Fa­ruk Yal­çın’ın (84) ce­na­ze­si yur­da ge­ti­ril­di.İs­viç­re’de ha­ya­tı­nı kay­be­den Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü Baş­ka­nı A­ziz Yıl­dı­rım’ın da­yı­sı ve ku­lüp as­baş­ka­nı Ne­şet Yal­çın’ın am­ca­sı iş a­da­mı Fa­ruk Yal­çın’ın (84) ce­na­ze­si yur­da ge­ti­ril­di. Fa­ruk Yal­çın’ın ce­na­ze­si, bu­gün Al­tu­ni­za­de İ­la­hi­yat Fa­kül­te­si Ca­mi­si’n­de kı­lı­na­cak öğ­le na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’n­da­ki a­i­le kab­ris­ta­nın­da top­ra­ğa ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT