BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 14 yaşındaki çocuğun 80 suçu var

14 yaşındaki çocuğun 80 suçu var

Mi­las’ta­ki hır­sız­lık olay­la­rı­nı araş­tı­ran po­lis, A.D.’yi gö­zal­tı­na al­dı.Mi­las’ta­ki hır­sız­lık olay­la­rı­nı araş­tı­ran po­lis, A.D.’yi gö­zal­tı­na al­dı. Olay ma­hal­lin­den el­de edi­len “par­mak izi” ça­lış­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da 14 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun 80 fark­lı hır­sız­lık ola­yı se­be­biy­le ya­ka­lan­dı­ğı ve ya­şı kü­çük ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı be­lir­len­di. Zan­lı­nın ifa­de­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, “kü­çük yaş­ta ço­cu­ğa zor­la hır­sız­lık yap­tır­dık­la­rı” öne sü­rü­len M.A.T. (34) ve E.G. (21) tutuklandı. A.D., Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu­na gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT