BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim­ya fab­ri­ka­sın­da pat­la­ma: 1 ö­lü

Kim­ya fab­ri­ka­sın­da pat­la­ma: 1 ö­lü

Tuz­la’da bir kim­ya fab­ri­ka­sın­da mey­da­na ge­len pat­la­ma­da, 1 iş­çi öl­dü, 7 iş­çi de ya­ra­lan­dı.Tuz­la’da bir kim­ya fab­ri­ka­sın­da mey­da­na ge­len pat­la­ma­da, 1 iş­çi öl­dü, 7 iş­çi de ya­ra­lan­dı. Or­han­lı Bel­de­si Or­ga­ni­ze De­ri Sa­na­yi Böl­ge­si’nde­ki bir fab­ri­ka­da çı­kan yan­gın­da alev­le­rin kim­ya­sal mad­de­le­re sıç­ra­ma­sı so­nu­cu pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pat­la­ma­da Nu­ran Ke­leş ad­lı ba­yan ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, Mus­ta­fa D., Ka­dim B., İb­ra­him Y., Gül­za­de A., Ali D., Yük­sel D. ile Ra­bi­a K., ya­ra­lı ola­rak çe­şit­li has­ta­ne­le­re kal­dı­rıl­dı. İt­fa­iye ekip­le­ri­nin yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar so­nu­cu yan­gın kı­sa sü­re­de sön­dü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 108434
  % 1.41
 • 3.6557
  % -0.44
 • 4.3303
  % 0.04
 • 4.8255
  % -0.61
 • 151.471
  % 0.03
 
 
 
 
 
KAPAT