BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TUSIAD üyeliği zorlaşıyor

TUSIAD üyeliği zorlaşıyor

İş ahlakı değişiklik önerisi taslağı kabul edilirse, TÜSİAD’a üye olmak isteyenlerden daha çok hassasiyet istenecekTürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) iş ahlakında 21. yüzyıl normlarını uygulamak üzere hazırlıklar yapıyor. İş ahlakı değişiklik önerisi taslağı, TÜSİAD üyelerinin şirketlerinde milletvekilleri ve kamu görevlilerinin istihdamı, her ne ad ve nam altında bu kişilerden hizmet talebini ve açıkça bir siyasi parti ya da politikacıyı desteklemeyi engelliyor. TÜSİAD’ın 14 Ocak’ta yapılan Genel Kurulu’nda görüşlerine sunulmak üzere üyelere dağıtılan yeni taslak, TÜSİAD üyelerinin siyasi çevrelerle ilişkilerini yeni bir çerçeveye oturturken, ticari faaliyet sonucu elde edilen gelirlerin tam beyanını ve vergilerin zamanında ve eksiksiz ödenmesini öngörüyor. TÜSİAD’ı lekeleyen eylem ve işlem yapılmasını, beyanat verilmesini yasaklayan ve kamu görevlilerine hediye verilmesinde yasal düzenlemelere uyulmasını isteyen taslak, üyelerin görüş ve katkılarını bildirmesinin ardından, Tüzük’te değişiklik gerektirdiği için ancak gelecek Genel Kurul’da kabulü halinde yürürlüğe girebilecek. Alınan bilgiye göre, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve TÜSİAD üyelerinin uymayı taahhüt ettikleri İş Ahlakı İlkeleri yenileniyor. İş Ahlakı İlkeleri’nin yeni taslağında, en büyük değişiklik, “dürüstlük” ve “yasalara saygılı olmak” başlıkları altındaki yeni ilavelerin yanında “ahlaklı olmak” başlığıyla yeni bir bölümün düzenlenmesinde görülüyor. “Dürüstlük” başlığı altındaki düzenlemeye göre, üyeler, iş yaşamında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalacaklar. Bu bölümde, önceki metinden farklı olan yeni ilkeler şöyle: “Kendisine haksız rant tesis edilmesini talep etmez, bu hususta hiç kimse ve kuruluşa aracılık yapmaz ya da aracılık yapmalarını istemez. Kendisine bu yönde yapılacak teklifleri reddederler. Çıkar çatışması yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Spekülatif veya içerden edinilen bilgilerle haksız rekabete ve çıkar elde etmeye yönelik işlemlerden kaçınırlar. Verdiği sözleri yerine getirmede özel bir özen gösterirler.” Yeni taslak, “Yasalara Saygı” başlığı altında vergi ve borçlar konusuna da eğiliyor. Üyelerin, tüm faaliyetlerinde hukuk düzenine saygı göstermesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yasal düzenlemeleri ile iş yaptıkları, faaliyette bulundukları tüm ülke yasalarına uyacağı, yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülükleri yerine getirecekleri vurgulanıyor. Yeni ilkelerden bazıları şöyle: “Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, tutulmasına göz yummaz. Yetkili mercilere yanıltıcı belge vermezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar. Ticari faaliyet sonucu elde ettikleri gelirlerini tam ve eksiksiz beyan eder ve bu beyanları üzerinden tahakkuk edecek vergileri zamanında ve eksiksiz olarak öderler. Üstlendiği borçları zamanında ve eksiksiz yerine getirirler. İş yaptıkları kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerin görevlilerine tanıtım maksadıyla hediye verilmesi konusunda yasal düzenlemelere uyarlar. Görevlerinden her ne sebeple ayrılmış olursa olsunlar, kamu görevlilerinin istihdamında yasanın öngördüğü kurallar ve sınırlamalara kesinlikle uyarlar.” YENİ TASLAK TALEPTEN DOĞDU Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Yücaoğlu, yeni iş ahlakı ilkeleri taslağının, dernek üyelerinin talebi doğrultusunda, Avrupa’daki son durumun incelenmesi sonucu oluşturulduğu bildirildi. Yücaoğlu, yaptığı açıklamada, 2 yılda bir mevcut ahlak ilkelerini gözden geçirdiklerini söyledi. Bu çerçevede, Avrupa’daki muadil kurumların nasıl çalıştıkları ve dayanışma gösterdiklerini, hangi prensipler çerçevesini oluşturduklarını incelediklerini kaydeden Yücaoğlu, “Avrupa’da son durumu gözden geçirdik, en geniş haliyle böyle bir çerçeve ortaya çıktı” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT