BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cem Uzan’a 10 bin YTL pa­ra ce­za­sı

Cem Uzan’a 10 bin YTL pa­ra ce­za­sı

Bur­sa’da 5 yıl ön­ce par­ti­sin­ce dü­zen­le­nen mi­ting­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret et­ti­ği id­di­asıy­la, Er­do­ğan’ın şi­ka­ye­tiy­le hak­kın­da taz­mi­nat da­va­sı açı­lan Genç Par­ti (GP) Ge­nel Baş­ka­nı Ce­m U­zan, 10 bin YTL taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum edil­di.Bur­sa’da 5 yıl ön­ce par­ti­sin­ce dü­zen­le­nen mi­ting­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret et­ti­ği id­di­asıy­la, Er­do­ğan’ın şi­ka­ye­tiy­le hak­kın­da taz­mi­nat da­va­sı açı­lan Genç Par­ti (GP) Ge­nel Baş­ka­nı Ce­m U­zan, 10 bin YTL taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum edil­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın avu­ka­tı taz­mi­na­tın çok az ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek ka­ra­ra iti­raz ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT