BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tgar’dan bol he­di­ye­li ya­rış­ma

Tgar’dan bol he­di­ye­li ya­rış­ma

Tgar, geç­ti­ği­miz yıl il­ki­ni ger­çek­leş­tir­di­ği PlayS­ta­ti­on 3 Fut­bol Tur­nu­va­sı­nı bu se­ne da­ha ge­niş kap­sam­lı ha­le ge­ti­ri­yor.Tgar, geç­ti­ği­miz yıl il­ki­ni ger­çek­leş­tir­di­ği PlayS­ta­ti­on 3 Fut­bol Tur­nu­va­sı­nı bu se­ne da­ha ge­niş kap­sam­lı ha­le ge­ti­ri­yor. Bey­lik­dü­zü Ma­ğa­za­sı ile 2008 yı­lın­da hiz­me­te sun­du­ğu Te­kir­dağ, Çen­gel­köy ve Si­liv­ri ma­ğa­za­la­rı­nı da tur­nu­va­ya dâ­hil eden Tgar’ın ya­rış­ma­sı 13 Ara­lık’ta Si­liv­ri’de baş­lı­yor. Da­ha son­ra Te­kir­dağ, Çen­gel­köy ve Bey­lik­dü­zü’nde de­vam ede­cek olan tur­nu­va­da, ma­ğa­za bi­rin­ci­le­ri 1 Şu­bat’ta Bey­lik­dü­zü’nde ya­pı­la­cak fi­nal­de ya­rı­şa­cak. Tur­nu­va so­nun­da 1. olan ya­rış­ma­cı oyun kon­so­lu, 2. olan ya­rış­ma­cı 82cm LCD te­le­viz­yon, 3. olan ya­rış­ma­cı cep te­le­fo­nu ka­za­na­cak. Ay­rı­ca, ilk 100 ki­şi­ye sür­priz he­di­ye­ler da­ğı­tı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT